top of page

汽車鍛件

以最高標準要求品質控管,確保達到預期生產效果。

有關產品、業務,及其他服務都歡迎洽詢,我們也將盡快與您聯繫。

a001.jpg

Part Name-CH:前控制臂-L

a003.jpg

Part Name-CH:前上控制臂-L

a005.jpg

Part Name-CH:控制臂

a007.jpg

Part Name-CH:

控制臂-L(RWD)

a009.gif

AL 7075 forged drive flange (4)

a013.gif

M Benz S Class (2)

a002.jpg

Part Name-CH:前控制臂-L

a004.jpg

Part Name-CH:前上控制臂-R

a006.jpg

Part Name-CH:控制臂

a008.gif

W126

a012.gif

AL 6082 Bracket

a014.gif

Part Name-CH:前控制臂-L

重機車鍛件
汽車鍛件
腳踏車鍛件
工業鍛件
bottom of page